Regulamin

1. Akceptacji regulaminu portalu dokonuje się poprzez pierwsze zgłoszenie do niego serwisu internetowego.

2. Każde zgłoszenie musi zawierać unikalny opis zgłaszanego serwisu.

3. Zgłoszenia mogą dotyczyć jedynie witryn legalnie reprezentowanych przez zgłaszającego.

4. Dokonujący zgłoszenia musi przestrzegać prawa polskiego i regulaminy portalu.

5. Zgłaszający bierze na siebie pełną, wyłączną odpowiedzialność za zgłaszane treści. Administracja może je dowolnie modyfikować.

6. Regulamin podlega okresowym dostosowaniom. Wszelkie modyfikacje wchodzą w życie z chwilą publikacji.